повернутись назад

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА (надалі – «Правила»)
«Renault Duster» (надалі – «Акція»)

01

Терміни та загальні положення Правил

1.1. «Акція» - рекламна акція під назвою «Renault Duster», що проводиться Товариством з обмеженою відповідальністю «ХАВАС ВОРЛДВАЙД ДІДЖИТАЛ КИЇВ» (надалі - «Виконавець») на замовлення Приватним акціонерним товариством «Рено Україна» (надалі – «Організатор»), з метою залучення уваги потенційних споживачів до наступних моделей автомобілів під торговою маркою Організатора: Renault Duster, (надалі – «Продукція»), формування інтересу та споживчого попиту на Продукцію торговою маркою Організатора, формування обізнаності споживачів про таку Продукцію, збільшення обсягів її продажу.
1.2. «Місце проведення Акції»: акція проводиться на всій території України, у глобальній мережі Інтернет, а саме на Інтернет-сайті duster.renault.ua (з урахуванням специфіки мережі Інтернет).
1.3. «Строк проведення Акції» з 00:00:00 годин 01 травня 2018 року по 23:59:59 години 30 червня 2018 року (надалі – «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції», або «Період проведення Акції»).
1.4. «Заохочення» - цінний подарунок, що видається Переможцю. Детальніше дивись розділ 6.
1.5. «Переможець» - Учасник Акції, що виконав(ла) умови Акції та згідно умов цих Правил визнаний(а) Переможцем, та має право на отримання Заохочення.

Організатор Акції має право скасувати проведення Акції або змінити ці Правила протягом Періоду проведення Акції, попередивши про це Учасників шляхом публікації повідомлення про скасування Акції або зміни Правил на Інтернет-сайті duster.renault.ua (далі і раніше по тексту цих Правил – «Сайт» або «Інтернет-сайт»). Вказані Правила та додатки до них будуть розміщені для публічного доступу на Сайті.

02

Відомості про Організатора Акції

2.1. Організатором Акції є Приватне акціонерне товариство «Рено Україна». Адреса місцезнаходження м. Київ, вул. Гайдара, 58/10, код ЄДРПОУ 33552751.
2.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ХАВАС ВОРЛДВАЙД ДІДЖИТАЛ КИЇВ», Адреса місцезнаходження Виконавця: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 41, код ЄДРПОУ 38391922

03

Учасники Акції

3.1. Брати участь в Акції мають змогу громадяни України, яким виповнилось 18 років (є повнолітніми), які постійно проживають на території України та в період Акції виконали умови та правила цієї Акції (далі – «Учасник/Учасники»).
3.2. Участь в Акції недієздатних осіб провадиться через їх законних представників в порядку, передбаченому законодавством України.
3.3. Наступні особи Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

 • працівники Організатора або Виконавця Акції, члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри;
 • власники та працівники Виконавця Акції і особи залучені до проведення Акції, та
  члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
 • іноземці та особи без громадянства.

3.4. Учасники Акції повинні мати, та бути готовими надати копії даних документів на вимогу Організатора, фізичної особи — представника Організатора, та/або Виконавця Акції, фізичної особи – представника Виконавця. :

 • Паспорт громадянина України;
 • Реєстраційний номер облікової картки платника податків.

3.5. Надання Учасником Акції невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих, звільняє Організатора та Виконавця від обов’язку вручити Заохочення, і такий Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання Заохочення.
3.6. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

 • дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
 • свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
 • не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції.

3.7. Беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні Заохочень. У випадку порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил Акції, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.

04

Умови участі в Акції

4.1. Для участі а Акції, особі, яка відповідає вимогам даних Правил, необхідно:

 • 1. Перейти на сайт duster.renault.ua .
 • 2. Відповісти на запитання тесту, що будуть задані штучним інтелектом. Заповнення всіх полей є необхідним для участі у Акції.
 • 3. Після проходження тесту залишити контактні дані у відповідній формі на сайті (ім’я, E-mail, телефон), натиснувши кнопку «Відправити» .

4.3. Кожен Переможець має право лише на одну одиницю Заохочення.
4.4. Кожен Учасник може прийняти участь у Акції один раз.

05

Порядок визначення Переможців Акції та порядок отримання Заохочення.

5.1. Переможцями можуть бути лише особи, які виконали всі умови та вимоги, вказані у цих Правилах. Переможцем Акції є Учасник Акції, який здобув право на отримання одного Заохочення та виконав усі вимоги та умови Правил (далі – Переможець). Учасник Акції, що здобув право на Заохочення далі іменується «Переможцем Заохочення» або «Переможцем Акції».
5.2. Визначення Переможця проводиться Виконавцем Акції за допомогою сервісу random.org методом випадкової вибірки серед усіх Учасників, що взяли участь в Акції та які виконали всі умови Акції відповідно до п. 4 цих Правил.
5.3. Визначення Переможців Акції відбувається в наступні строки:
- до 12:00 години 02 липня 2018 р.;
5.4. Імена Учасників Акції, які виконали всі умови Акції вносяться до системи www.random.org. Система www.random.org автоматично формує список з усіх Учасників Акції, які можуть претендувати на Заохочення .
5.5. Кожен з перших трьох Учасників Акції в списку, серед яких визначаються Переможці Акції, сформованому сервісом www.random.org, отримають право на отримання 1 (одної) одиниці Заохочення. Кожен Учасник Акції, якого було визнано Переможцем згідно з умовами цих правил, має право на отримання лише 1(одну) одиницю Заохочення.
5.6. Результати визначення переможців Акції розміщуються Організатором Акції у строки, зазначені у п. 5.3 Правил на сайті.
5.7. У випадку, якщо хтось з Учасників Акції та/або Переможців втрачає право отримати Заохочення згідно з даними Правилами, Організатор та/або Виконавець визнають Переможцем Акції Учасника, який стоїть наступним порядковим номером в списку сформованому random.org за Учасником акції, який втратив право на отримання Заохочення.
5.8. Рішення щодо визначення Переможців Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
5.9. Для отримання Заохочення відповідним Переможцям Акції необхідно протягом 7 робочих днів з дати публікації даних про Переможців згідно 5.3 цих правил надіслати Виконавцю Акції лист на адресу promo@havaswwdigital.com.ua, із темою «Переможець Акції «Renault Duster» , в тексті листа треба вказати власні Прізвище Ім’я та По-батькові, номер власного мобільного телефону для зв’язку, населений пункт знаходження та номер відділення служби доставки ТОВ «Нова Пошта», та Заохочення, власником якого став відповідний Переможець. Крім того Переможець Акції має надати скановані копії (електронні зображення) наступних документів:

 • паспорта громадянина України, а саме скан-копію 1 (першої), 2 (другої) сторінки (3, 4 і 5-ту
  сторінки за необхідністю, якщо на них є посвідчуючи дані) та сторінки з зазначенням
  останнього (діючого) місця реєстрації.
 • довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

Всі скановані копії (електронні зображення) мають бути належної якості, тобто зображення мають бути чіткими, містити всю необхідну інформацію, не допускається обрізання/редагування/будь-які інші зміни зображень, що можуть погіршити якість зображень, викривити/змінити наведені дані, призвести до неможливості ідентифікації особи Переможця. Виконавець Акції залишає за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника Акції.
5.10. Відповідні Заохочення, будуть надіслані за рахунок Виконавця послугами служби доставки ТОВ «Нова Пошта» на відділення служби доставки у місті, де проживає Переможець (або будь-яке інше відділення вказане Переможцем), який матиме право на отримання одного із Заохочень, протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати отримання даних зазначених у п.5.9. цих Правил та у разі виконання Переможцем усіх умов цих Правил.
5.11. Доставка Заохочення здійснюється тільки по території України.
5.11.1. Заохочення не може бути надіслано Переможцям на території України за винятком тимчасово окупованих територій (в межах визначених чинним законодавством України), де не працює представництво служби доставки ТОВ «Нова Пошта».
5.11.2. Вартість доставки Заохочення до відділення ТОВ «Нової Пошти» отримувача (Переможця Акції) сплачується Виконавцем Акції. Будь-які додаткові витрати Переможця, пов’язані з отриманням такого Заохочення, не компенсуються Виконавцем або Організатором.
5.11.3. Переможець має отримати належне йому Заохочення не пізніше ніж через 7 (сім) діб з моменту прибуття Заохочення до відділення ТОВ «Нова Пошта» у місті, де проживає Переможець (або будь-яке інше відділення вказане Переможцем). У разі якщо Переможець не отримає Заохочення у відділені ТОВ «Нова Пошта» протягом 7 (семи) діб з моменту прибуття Заохочення до цього відділення – Заохочення буде відкликано Виконавцем/Організатором Акції на 8 (восьму) добу перебування Заохочення у відділені ТОВ «Нова Пошта» і Організатор/Виконавець вважатиметься таким, що виконав свої зобов'язання за цими Правилами.
5.12. Заохочення, які не були отримані Учасниками і повернуті Виконавцю повторно не відсилаються. Такими Заохоченнями Організатор має право розпоряджатися на свій розсуд.
5.13. Будь-які додаткові витрати Власника Заохочення, пов’язані з отриманням такого Заохочення, не компенсуються Виконавцем або Організатором.
5.14. Дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Заохочень. У разі порушення Учасником будь-якого положення цих Правил та/або законодавства України, Організатор залишає за собою право відмовити Учаснику в можливості отримати Заохочення. При цьому Учасник вважається таким, що втратив статус Учасника і не має права на отримання від Організатора ніякої компенсації.
5.15. Учасник може втратити право на отримання Заохочення у випадку:

 • Порушення Учасником будь-якого положення цих Правил та/або законодавства України;
 • Порушення Учасником строку надання інформації необхідної для отримання Заохочення, встановленого в п. 5.9. цих Правил;
 • Надання Учасником Акції невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних;
 • Відмови Учасника надати необхідні даних, документів, чи виявлення факту підробки таких документів
 • якщо Учасник належить до категорії осіб, вказаних в п. 3.3. даних Правил;
 • якщо Переможець заявив про свою відмову від отримання Заохочення Акції;
 • якщо Переможець відмовився брати участь у проведенні тест-драйву з будь-яких причин.
 • неможливості ідентифікувати Переможця.
06

Заохочувальний фонд

6.1. Заохочувальний фонд Акції складають наступні заохочення:

 • фірмова валіза «Renault Sport».

Загальна кількість Заохочень на весь період проведення Акції – 3 (три) одиниці.
6.2. Кількість Заохочень обмежена і складає зазначену вище кількість. Організатор залишає за собою право самостійно визначати постачальників товарів і послуг, для придбання передбачених Заохочень
6.3. Зовнішній вигляд заохочень може відрізнятися від тих, які відображені на сайті та / або в рекламно-інформаційних матеріалах. Відповідальність за якість заохочень несе виробник продукції, яка є Заохоченнями Акції.
6.4. Заміна Заохочення Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягає.
6.5. Організатор/Виконавець Акції не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Учасниками Акції після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками Акції скористатись наданим Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.
6.6. Відповідальність Організатора/Замовника обмежується вартістю та кількістю Заохочувального фонду Акції, передбаченого даними Правилами.

07

Обмеження

7.1. Організатор і Виконавець Акції не несуть відповідальності за роботу / будь-які помилки операторів зв’язку, Інтернет провайдерів, внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені чи були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Заохочення Акції.
7.2. Організатор і Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість Учасників Акції отримати Заохочення чи скористатися ним з будь-яких причин, які від них не залежать, зокрема у зв’язку з відсутністю в них необхідних документів, а також за відсутності особи, що здобула право на отримання Заохочення Акції, неможливості її повідомлення про Заохочення так, як це вказано вище.
7.3. Організатор і Виконавець Акції не несуть відповідальності щодо будь-яких суперечок стосовно права на отримання Заохочення. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно суперечок приймає Організатор Акції спільно з Виконавцем і таке рішення оскарженню не підлягає.
7.4. Організатор та Виконавець Акції не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на Території Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора чи Виконавця
7.5. Отримання Заохочення допускається лише Учасником Акції, що здобув право на отримання Заохочень. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Заохочення, де Заохочення або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави.
7.6. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення Акції особисто, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.
7.7. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.
7.8. Результати Акції є остаточними та не підлягають перегляду.

08

Інші умови

8.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції автоматично підтверджує свою згоду на обробку та використання наданої ним інформації Організатором і Виконавцем Акції з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою і методами, що не порушують чинного законодавства України (зокрема Закону України «Про захист персональних даних»), надає право на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю чи інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, зокрема право публікації (і його імені та фотографії також) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, мережі Інтернет, інтерв'ю в ЗМІ у разі отримання Заохочень Акції, а також для надсилання інформації, повідомлень (зокрема рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом і способом використання, й таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Акції. Надання такої згоди також розглядається відповідно до положень статей 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Беручи участь у Акції кожен Учасник Акції також підтверджує що він ознайомлений із його правами, передбаченими ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».
8.2. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків, зокрема ПДФО та військового збору, здійснюються відповідно до чинного законодавства України Виконавцем Акції.
8.3. Організатор і Виконавець Акції залишають за собою право надати зазначену інформацію про Учасника Акції особам, задіяним у врученні Заохочення його Одержувачу.
8.4. Інформування щодо Правил і умов Акції здійснюється:

 • за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил на Сайті
  duster.renault.ua

8.5. Ці Правила можуть бути змінені й/або доповнені Організатором і Виконавцем Акції протягом усього Періоду проведення Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їхнього оприлюднення у порядку, визначеному у п.8.4 вище, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.